เราเชื่อว่ากีฬาทำให้คนมีความสามัคคี เมื่อคนมีความเป็นอันนึงอันเดียวกัน งานจึงออกมาดี

เราเชื่อว่ากีฬาทำให้คนมีความสามัคคี เมื่อคนมีความเป็นอันนึงอันเดียวกัน งานจึงออกมาดี งานกีฬาฟุตบอลประจำปี 2560 โรงงานสีขาวจึงถูกจัดขึ้นในปีนี้ ทีมงานและทีมช่างทุกฝ่ายที่บริการให้ลูกค้าทุกท่านขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนงาน และ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม

เราสัญญาว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถและประกัน มีคุณภาพทั้งคุณภาพอู่และคุณภาพทีมงานตลอดไป

จากศูนย์ซ่อมรถ สู่ประกันภัย”

เราจึงเข้าใจเรื่องซ่อม เคลมและประกันมากที่สุด

เรายินดีให้คำแนะนำเรื่องอู่ซ่อมรถและประกันภัย ฟรี