ประกันออนไลน์

COMING SOON

ข้อดีของการเช็คเบี้ย / แจ้งซ่อม

มั่นใจ 100% ทำประกันกับเรามีแล้วมีศูนย์ซ่อม และสามารถเช็คราคาได้ก่อน

ช่องทางการเช็คเบี้ย / แจ้งซ่อม

Smart Life

ชีวิตง่ายๆกับ Autosmart เรื่องประกัน เรื่องซ่อม เราคิดแทนให้คุณ

Smart Price

เช็คเบี้ยออนไลน์ รู้ราคาทันที มั่นใจแน่นอน

Smart Protect

คุ้มครองคลอบคลุม เน้นความคุ้มค่า (คุ้มครอง คุ้มค่า คลอบคลุม ด้วยราคามาตรฐาน)

Smart Claim

เครมออนไลน์ เปิดเครมที่อู่ได้ทันที ตรวจสอบ status การเคลมผ่านระบบออนไลน์ 24hr

Smart Garage

มีความเป็นมืออาชีพด้านงานซ่อมสี และตัวถังรถ พร้อมรับประกันคุณภาพงานซ่อม